17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

Základní škola

Škola byla poprvé slavnostně otevřena dne 5. října 1902 jako sídlo II. obecné školy chlapecké a II. obecné školy dívčí v severním obvodě. V průběhu více než 100leté existence se jí dotkla řada historických událostí a využití budovy se měnilo v souladu s vývojem školské soustavy našeho státu. Tak například v roce 1953 se poprvé objevuje s dosud platnou řadovou číslovkou v názvu jako 17. osmiletá střední škola v Plzni, ze které se v roce 1965 stala škola základní. Od roku 1999 má škola svou právní subjektivitu. Poslední výraznou změnou bylo spojení s 1. MŠ Zručská cesta 4 a 15. MŠ Křížkova 2 do jednoho subjektu v roce 2001, která je od roku 2005 potvrzena i současným názvem 17. ZŠ a MŠ Plzeň, Malická 1.

Základní škola je úplná s 9 postupnými ročníky. Jsme spádovou školou školského obvodu Plzeň 1, ale díky blízkosti středu města a velmi dobré dopravní dostupnosti 5 autobusovými a 2 tramvajovými linkami pochází řada žáků z obvodu Plzeň 3 a někteří dojíždějí i z menších obcí v okolí Plzně.

Vzdělávání probíhá podle vzdělávacích programů „Základní škola“ a „Tvořivá škola pro každého“.
 

Školní vzdělávací program

Vzdělávání v 17. ZŠ probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu „Tvořivá škola pro každého“, s jehož zkrácenou verzí se můžete seznámit na následujících stránkách. Plné znění je v tištěné formě k dispozici v kanceláři školy.
 

Školní řád

Školní řád 17. ZŠ upravuje práva a povinnosti pedagogických pracovníků, žáků a jejich zákonných zástupců, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, podmínky zacházení s majetkem a konkretizuje provoz a vnitřní režim školy. Jeho součástí jsou též pravidla pro hodnocení a klasifikaci výsledků vzdělávání žáků.
 

Učební plány

Učební plány pro příslušný školní rok konkretizují počty hodin jednotlivých předmětů v ročnících. Povinný obsah je doplněn o nabídku volitelných předmětů, nepovinných předmětů a zájmových útvarů organizovaných školou.
 

Třídy 17. ZŠ

Základní škola je tvořena 1. stupněm (1. – 5. ročník) a 2. stupněm (6. – 9. ročník), v jejichž rámci jsou žáci rozděleni do jednotlivých tříd. Zde naleznete informace o jejich rozmístění a kontakty na třídní učitele.
 

Zájmové útvary

Nabídku volnočasových aktivit školy tvoří především zájmové útvary. Přehled pro příslušný školní rok přináší informace o jejich vedoucích, náplni, ceně a termínech.
 

Soutěže

Nedílnou součástí školní práce jsou také vědomostní, dovedností a sportovní soutěže organizované MŠMT či jinými vyhlašovateli. Zde přinášíme výsledky školních kol, v sekci Aktuality pak naše úspěchy v dalších kolech.

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitelka školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz Blog školní družiny
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack