17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

1.    Úplný oficiální název

 

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace

 

2.    Důvod a způsob založení

 

Základní účel zřízení

§  základní a předškolní vzdělávání žáků a dětí

 

Hlavní činnost

§  poskytování základního vzdělávání podle platných právních předpisů

§  zajišťování školní družiny pro žáky 1. stupně

§  zajištění zařízení školního stravování (školní jídelna) pro žáky školy a pro žáky ostatních škol a školských zařízení

§  zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy

§  výchova a rozvoj talentované mládeže

 

Doplňková činnost

§  zajištění stravování pro veřejnost s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy

§  zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže s tím, že nebude dotčena hlavní činnost

§  zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro dospělé s tím, že nebude dotčena hlavní činnost

 

Zřizovatel

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370

 

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu
Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň
IČO: 70890366

 

3.    Popis organizační struktury

 

Organizační struktura

Organizační schéma 17. ZŠ a MŠ Plzeň 

 4.    Kontaktní spojení

 

Kontaktní poštovní adresa:

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace

Malická 1

301 00 Plzeň

 

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace

Malická 1

301 00 Plzeň

I. patro, číslo dveří 52

 

Úřední hodiny:

 

Pondělí

6,30 – 11,30 hod.

12,00 – 15,00 hod.

Úterý

6,30 – 11,30 hod.

12,00 – 15,00 hod.

Středa

6,30 – 11,30 hod.

12,00 – 16,00 hod.

Čtvrtek

6,30 – 11,30 hod.

12,00 – 15,00 hod.

Pátek

6,30 – 11,30 hod.

12,00 – 15,00 hod.

 

Telefonní čísla: 

ředitelka školy

Mgr. Zuzana Houdková

+420 378 028 516

zástupkyně ředitele, vedoucí útvaru základního a zájmového vzdělávání

 

---

 

---

sekretariát – podatelna

Ludmila Bočanová

+420 378 028 511

vedoucí útvaru zájmového vzdělávání

Ladislava Feďová

+420 378 028 522

výchovná poradkyně

Mgr. Šárka Žáková

+420 378 028 511

MŠ Křížkova 2

Mgr. Věra Netrvalová

+420 378 028 519

MŠ Zručská cesta 4

Hana Zemanová

+420 377 562 187

vedoucí správního útvaru

Jindřiška Hametová

+420 722 435 689

vedoucí obchodně provozního útvaru

Ivana Hulcová

+420 378 028 521

 

Adresa internetových stránek:

zs17.plzen.eu

 

Adresa podatelny:

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace

Malická 1

301 00 Plzeň

 

Elektronická adresa podatelny:

skola@zs17.plzen-edu.cz

 

Datová schránka:

7wtmv3p

 

5.    Platby

 

Stravné

viz školní jídelna

 

Školné ŠD

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání

 

Školné MŠ

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání MŠ Křížkova 2 a Zručská cesta 4

 

6.    Identifikační číslo školy (IČ)

 

IČ: 68784562

 

7.    Daňové identifikační číslo (DIČ)

 

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

8.    Dokumenty

 

Zřizovací listina

Školní vzdělávací program

 

9.    Žádosti o informace

 

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

·         Podání elektronicky

-          prostřednictvím elektronické pošty E-mail:  skola@zs17.plzen-edu.cz

-          prostřednictvím datové schránky:                 7wtmv3p

 

·         Podání písemně

-          poštou na adresu sídla organizace:

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace, Malická 1, 301 00 Plzeň

-          osobně v sídle organizace:

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace, Malická 1, 301 00 Plzeň

I. patro, č. dveří 52

 

Žádost o poskytnutí informace osobně je podána žadatelem písemně nebo příjemce musí ústní žádost zaznamenat do písemné podoby (žadatel musí být vždy poučen o lhůtách, postupech a podmínkách vztahujících se k vyřízení jeho žádosti).

Písemné žádosti o informace přijímá ředitelka školy.

Pro písemné podání je vhodné využít standardizovaný tiskopis.

 

Směrnice o svobodném přístupu k informacím  

 

10. Příjem podání podnětů

 

ředitelka školy

+420 378 028 516

houdkovazu@zs17.plzen-edu.cz

zástupkyně ředitele

---

---

 

sekretariát – podatelna

+420 378 028 511

skola@zs17.plzen-edu.cz 

 

datová schránka

7wtmv3p

 

 

vedoucí útvaru zájmového vzdělávání

+420 378 028 522

fedovala@zs17.plzen-edu.cz  

 

výchovná poradkyně

+420 378 028 511

zakovasa@zs17.plzen-edu.cz 

 

MŠ Křížkova 2

+420 378 028 519

ms-krizkova@zs17.plzen-edu.cz 

 

MŠ Zručská cesta 4

+420 377 562 187

ms-zrucskacesta@zs17.plzen-edu.cz 

 

vedoucí obchodně provozního útvaru

+420 378 028 521

hulcovaiv@zs17.plzen-edu.cz 

 

 

11. Předpisy

  

Zákon č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím 

Zákon č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  

Vyhláška č. 48/2005 Sb., Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 14/2005 Sb., Vyhláška o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., Vyhláška o školním stravování

 

12.    Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

13.    Licenční smlouvy, výhradní licence

 

Nejsou uzavřeny.

 

14.    Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2016

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2017

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2018

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2021

 

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz Blog školní družiny
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack