17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

Učební plány

Učební plány  - školní rok 2019/2020

 

 

1. až 5. ročník  – školní vzdělávací program: Tvořivá škola pro každého, č. j. 17ZS/0770/2016

 

 

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Český jazyk

8

8

10

8

8

Cizí jazyk (AJ)

-

2

3

3

3

Matematika

5

5

5

5

5

Objevujeme svět

2

2

2

3

3

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

Praktické činnosti

1

1

1

1

1

Informatika

-

-

-

-

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

C e l k e m

20

22

25

25

26

 

 

 

6. až 9. ročník ZŠ – školní vzdělávací program: Tvořivá škola pro každého, č. j. 17ZS/0770/2016

 

 

Předmět

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Český jazyk a literatura

4

4

4

5

Cizí jazyk (AJ)

4

4

4

4

Další cizí jazyk (NJ, RJ)

-

2

2

2

Matematika

4

4

4

5

Fyzika

2

2

2

1

Přírodopis

2

2

2

1

Chemie

-

-

2

2

Zeměpis

2

2

2

2

Dějepis

2

2

2

3

Občan a zdraví

2

1

1

1

Hudební výchova

1

1

1

1

Výtvarná výchova

2

2

1

1

Praktické činnosti

1

1

1

1

Informatika

1

1

-

-

Tělesná výchova

2

2

2

2

Volitelné předměty

-

-

1

1

C e l k e m

29

30

31

32

 

 

-  volitelné předměty: 8. - 9. ročník: Anglická konverzace, Informatika   

                                                                     

 

V Plzni dne 2. září 2019

Mgr. Bohdan Franc

      ředitel školy

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitel školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
Fax:378 028 510
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack