Třídy

Třída

Číslo dveří

Třídní Učitel

kontakt

 

přízemí

 

PT

36

Mgr. Zuzana Vríčanová

vricanovazu@zs17.plzen-edu.cz

1. A

40

Mgr. Zuzana Krocová

krocovazu@zs17.plzen-edu.cz

1. B

41

Mgr. Jitka Kepková

kepkovaji@zs17.plzen-edu.cz

 

 

I.                patro

 

2. A

56

Mgr. Iveta Suchá

suchaiv@zs17.plzen-edu.cz

 

2. B

45

Mgr. Veronika Lukešová

lukesovave@zs17.plzen-edu.cz

 

3. A

57

Mgr. Marcela Malafová

malafovama@zs17.plzen-edu.cz

 

3. B

58

Mgr. Karolína Kastlová

kastlovaka@zs17.plzen-edu.cz

4. A

47

PhDr. Pavla Šípková

sipkovapa@zs17.plzen-edu.cz

5. A

55

Mgr. Zuzana Rezlerová

rezlerovazu@zs17.plzen-edu.cz

 

5. B

46

Mgr. Jana Palikarská

palikarskaja@zs17.plzen-edu.cz

 

 

II.           patro

 

6. A

72

Mgr. Jiří Linda

lindaji@zs17.plzen-edu.cz

6. B

71

Mgr. Michaela Kulatá

kulatami@zs17.plzen-edu.cz

7. A

68

Mgr. Veronika Jiránková

jirankovave@zs17.plzen-edu.cz

7. B

67

Mgr. Jitka Kučerová

kucerovaji@zs17.plzen-edu.cz

8. A

78

Mgr. Eva Králová

kralovaev@zs17.plzen-edu.cz

8. B

77

Mgr. Šárka Váchalová

vachalovasa@zs17.plzen-edu.cz  

9. A

66

Mgr. Lenka Jelínková

jelinkovale@zs17.plzen-edu.cz

 

 

III. patro

 

4. B

90

Mgr. Naďa Koukolíková

koukolikovana@zs17.plzen-edu.cz

 

další učitelé

 

ředitel školy

Mgr. Bohdan Franc

francbo@zs17.plzen-edu.cz

 

zástupkyně ředitele školy

Mgr. Lenka Korpová

korpovale@zs17.plzen-edu.cz

 

výchovná poradkyně

Mgr. Šárka Žáková

zakovasa@zs17.plzen-edu.cz

metodik prevence

Mgr. Irena Šleisová

sleisovair@zs17.plzen-edu.cz

metodik ICT

Mgr. Viktor Fiedler

fiedlervi@zs17.plzen-edu.cz 

 

 

Ing. Ivana Štěpánová

stepanovaiv@zs17.plzen-edu.cz

 

 

Mgr. Petr Boleček

bolecekpe@zs17.plzen-edu

 

 

Bc. Pavlína Černá

cernapa@zs17.plzen-edu.cz

 

asistent pedagoga

Mgr. Dobromila Jakešová

jakesovado@zs17.plzen-edu.cz

asistent pedagoga

Lucie Žáková

zakovalu@zs17.plzen-edu.cz

asistent pedagoga

Adéla Vachalovská

vachalovskaad@zs17.plzen-edu.cz