17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

POSLEDNÍ LETOŠNÍ AKCE "PATRONÁTŮ"

Ve středu 17. 5. 2023 se konala poslední akce Patronátů – žáků 6. A. Tentokrát se našeho setkání zúčastnili nejenom děti, ale také rodiče. Společně jsme se v odpoledních hodinách vydali na naši patronátní lokalitu – Osada Amerika, která se nachází pod FN Plzeň.

Naše setkání začalo drobnými pracemi na lokalitě. Přivezenou dřevní štěpkou jsme částečně vysypali chodníček, který vede mezi tůněmi tak, aby byl chodníček v době dešťů průchozí. Pak jsme velmi pečlivě očistili velké kameny, které jsou zabudovány do země. S pomocí šablon a nástřiků jsme obnovili historické nápisy na kamenech. Kdo byl hotov s pracemi, mohl si vyzkoušet vylovit si z tůněk některé zástupce bezobratlých živočichů a určit si je. Na závěr nechybělo rozdělání ohně spojeného s opékáním vuřtů či jiných přinesených dobrot.

Velké poděkování patří samozřejmě všem zúčastněným dětem a rodičům, kteří se ujali prací s obrovským nadšením a výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Dál potom paní Bc. R. Tomašukové – vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy z ÚMO Plzeň 1 za pomoc při zajištění dřevní štěpky, dřeva na oheň, opékáčků a dalších pomůcek pro práci a Mgr. K. Tydlytátové ze Spolku Ametyst za zajištění šablon a laků k nástřikům.

 

Mgr. Eva Králová

 

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz Blog školní družiny
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack