17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

Školní družina

Školní družina

Školní družina s kapacitou 150 žáků se nachází v přízemí hlavní budovy v Malické 1. V současné době je v provozu 5 oddělení.

Družina zajišťuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost pro žáky 1. stupně ZŠ. Vzdělávání probíhá dle školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

ranní:

6,00 – 7,40 hod.

odpolední:

11,40 – 16,30 hod.

I. oddělení:

paní vedoucí vychovatelka Ladislava Feďová, tel. 378 028 522

fedovala@zs17.plzen-edu.cz

 

II. oddělení:

paní vychovatelka Zdenka Vrchotková, tel. 378 028 522

vrchotkovazd@zs17.plzen-edu.cz

 

III. oddělení:

 slečna vychovatelka Petra Sýkorová, tel. 378 028 522

sykorovape@zs17.plzen-edu.cz

 

IV. oddělení:

 slečna vychovatelka Nikola Dufková, tel. 378 028 522

dufkovani@zs17.plzen-edu.cz

 

V. oddělení:

Bc. Lenka Šollar Wolfová, tel. 378 028 522

sollarle@zs17.plzen-edu.cz

 

Školní vzdělávací program

Vlastní zájmové vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu "Kdo si hraje, nezlobí", s jehož zkrácenou verzí se můžete seznámit na následujících stránkách. Plné znění je v tištěné formě k dispozici v kanceláři školy.
 

Vnitřní řád školní družiny

Základním dokumentem, který upravuje režim provozu školní družiny včetně postavení pedagogických pracovníků, podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí i jejich zákonných zástupců, pravidla jejich vztahů s pedagogickými pracovníky, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí i podmínky zacházení s majetkem, je Vnitřní řád školní družiny.

 

 

 

 

 

 

 

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitel školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
Fax:378 028 510
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack