17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

Historie

Školní budova byla poprvé slavnostně otevřena dne 5. října 1902 jako sídlo II. obecné školy chlapecké a II. obecné školy dívčí v severním obvodě. Velkolepé slavnosti se zúčastnilo mnoho významných hostů, kteří se podepsali do školní kroniky. Mezi nimi nechyběl purkmistr Plzně JUDr. Václav Peták s celou městskou radou, císařsko-královský okresní školní inspektor profesor Weger, císařsko-královský dvorní rada rytmistr Hansgirg, ředitelé českých a německých středních škol a mnoho dalších. Samozřejmě byli přítomni všichni žáci školy se svými pedagogy a četné obecenstvo. Slavnost zahájil vystoupením pěvecký spolek Hlahol. Poté stavitel školy pan J. Špalek odevzdal klíče od budovy panu purkmistrovi a panu řídícímu učiteli Josefu Follprechtovi. Pak na pódium nastoupily dvě dívky a požádaly arciděkana Františka Herolda o vysvěcení školy. Arciděkan obřad vykonal za asistence dvou duchovních a Hlahol zakončil celou slavnost písní Modlitba na Řípu. 11. října byla škola poctěna vzácnou návštěvou, jeho Eminencí kardinálem Lvem Skrbským z Hřiště, knížetem arcibiskupem, primasou Království českého.

            Do plynulého chodu školy během stodvacetileté historie zasáhly tři mimořádné události.

K první došlo v době 2. světové války. Při náletu na konci roku 1944 byla poškozena městská plynárna, proto se nemohlo ve škole vyučovat a vánoční prázdniny byly prodlouženy na neurčito. Děti si jednou týdně chodily do školy pro úkoly. Výuka začala až 4. dubna. Během čtrnácti dnů došlo k dalšímu náletu. Trval sice jen dvacet minut, avšak způsobil velké škody. Před školu dopadly dvě velké bomby. Skoro všechna okna byla vytlučena, dveře do ředitelny vyraženy. Výuka byla opět přerušena. Při posledním velkém náletu na Plzeň 25. dubna 1944 byla zničena Škodovka, Karlov a Skvrňany. Před školou asi 8 metrů od rohu v Malické ulici dopadla velká bomba. Exploze byla tak silná, že ve třídách i v kabinetech obrácených ke Karlovarské třídě opadala omítka ze stropů a skoro všechny učební pomůcky byly rozbity. Naštěstí nikdo ze žáků a zaměstnanců nepřišel o život. V květnu 1945 osvobodila Plzeň americká armáda. Vojáci se ubytovali ve veřejných budovách včetně naší školy. Slova ředitele školy (citace ze školní kroniky): „Zařídili se zde jako doma. Školní nábytek, lavice, skříně, vše vynesli na dvůr, na půdu a do sklepa. Obdivovatelů, hlavně ze řad školáků, bylo dosti. Obsadili i ředitelnu, takže ředitel musel úřadovati v bytě u školníka.“

Tou druhou mimořádnou událostí byla katastrofální povodeň na počátku 21. století.    

1. srpna 2002 se ujal funkce ředitele školy Mgr. Bohdan Franc. Ani ve snu netušil, jak dramatické budou jeho ředitelské začátky. 12. a 13. srpna postihla Plzeň povodeň. Jednou z nejvíce zaplavených oblastí města byla Roudná. Zatopena byla i naše škola, konkrétně celý suterén (kuchyně, jídelna, tělocvična, šatny, umývárny, WC, kotelna, trafostanice, dílna školníka, sklady a chodby). Přízemí a vyšší patra budovy poškozeny nebyly a ihned po opadnutí zátopové vody začaly sloužit potřebám krizového štábu Úřadu městského obvodu Plzeň 1, jemuž vedení školy poskytlo zařízení, telekomunikační a výpočetní techniku, materiální a lidské zdroje. Ve spolupráci s hygieniky, statikem, revizními techniky, projektantem a správcem budovy pak vedení školy řešilo náhrady poškozeného majetku. Zejména v úvodní fázi se na odstraňování škod výrazně a dobrovolně podílela řada zaměstnanců školy. Veškeré zasažené prostory byly nejprve dezinfikovány a vymalovány, poté byly postupně obloženy stěny školní jídelny, tělocvičny i šaten a vyměněny poškozené přístroje a další zařízení a vyměněny poškozené přístroje a další zařízení školní kuchyně za nové. Obměna vybavení byla nutná v kabinetech tělesné výchovy, pracovních činností, v tělocvičně i v dílně školníka. Byla opravena propadlá dlažba a vyměněno linoleum v některých třídách. Celková výše škod se vyšplhala na 1,7 milionu Kč.

Na finančním vypořádání za zničené vybavení a pomůcky se kromě Kooperativy pojišťovny, a. s. a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky podílela i řada sponzorů a drobných dárců. Škola se jako obdarovaný zúčastnila i řady benefičních večerů, koncertů a dalších akcí, které se konaly v průběhu celého školního roku. Jmenujme alespoň internetovou aukci kalendáře s fotografiemi Simony Krainové a exhibiční zápas Jágr Teamu s Pardubicemi.

Přes všechna úskalí se podařilo 5. října 2002 oslavit sté narozeniny školy.

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz Blog školní družiny
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack