17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

Mateřská škola

V roce 2001 byly 1. mateřská škola Plzeň, Zručská cesta 4 a 15. mateřská škola Plzeň, Křížkova 2 přisloučeny k 17. základní škole Plzeň, Malická 1. Od 1. července 2005 vystupuje celá organizace pod novým názvem 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace.

Mateřská škola Křížkova 2 se nachází v oddělené části zvýšeného přízemí hlavní budovy 17. základní školy se samostatným vchodem využívaným pouze pro potřeby MŠ. Více než 100 let stará budova leží v městském obvodu Plzeň 1 ve čtvrti Roudná, která má svou historickou minulost s řadou zachovalých památek.

Samotná MŠ je dvoutřídní, každá skupina má i svou hernu, šatnu a sociální zařízení. MŠ využívá školní kuchyni a tělocvičnu 17. ZŠ. Celá budova i její zařízení jsou postupně modernizovány.

Mateřská škola Zručská cesta 4 leží také v městském obvodu Plzeň 1 ve čtvrti Bílá Hora a je vzdálena zhruba 4 km od hlavní budovy. Budova byla postavena v roce 1957 a od roku 2006 je ve správě naší organizace. Od září 2006 po rekonstrukci prostor vedlejší budovy bývalé ZŠ a přístavbě spojovací chodby mezi oběma budovami je MŠ dvoutřídní. Každé oddělení má svou třídu, hernu, šatnu, sociální zařízení, metodický kabinet.

Veškeré prostory jsou postupně vybavovány. Součástí MŠ je také velká školní zahrada, která společně s krásnou okolní přírodou celoročně umožňuje dostatečné a kvalitní vyžití dětí.

Obě pracoviště MŠ úzce spolupracují mezi sebou, ale také s pracovníky ZŠ a zejména vedením školy, které zajišťuje řízení po stránce personální, mzdové, materiálně-technické a ekonomické. Zajištění pedagogického procesu je v pravomoci vedoucích učitelek obou odloučených pracovišť.

Vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Objevuj nepoznané a hledej sám sebe“.
 

Školní vzdělávací program

Vzdělávání v MŠ probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu „Objevuj nepoznané a hledej sám sebe“, s jehož zkrácenou verzí se můžete seznámit na následujících stránkách. Plné znění je v tištěné formě k dispozici v kanceláři školy.
 

Školní řád

Školní řád MŠ upravuje práva a povinnosti pedagogických pracovníků, dětí a jejich zákonných zástupců, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a konkretizuje provoz a vnitřní režim školy.
 

Třídy

Mateřská škola je tvořena třemi ročníky (do 4 let, do 5 let, nad 5 let) v jejichž rámci jsou žáci rozděleni do jednotlivých tříd. Zde naleznete informace o jejich rozmístění a kontakty na třídní učitele.
 

Soutěže

Nedílnou součástí školní práce jsou také vědomostní, dovedností a sportovní soutěže organizované MŠMT či jinými vyhlašovateli. Zde přinášíme výsledky školních kol, v sekci Aktuality pak naše úspěchy v dalších kolech.
 

Zájmové útvary

Nabídku volnočasových aktivit školy tvoří především zájmové útvary. Přehled pro příslušný školní rok přináší informace o jejich vedoucích, náplni, ceně a termínech.

 

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitelka školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz Blog školní družiny
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack