17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

ICT plán

Název školy:   17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace

Ulice:              Malická 1

PSČ, místo:     301 00, Plzeň

Tel:                 378 028 511   

E-mail:            skola@zs17.plzen-edu.cz

Web:               https://zs17.plzen.eu/

 

 

Záměry školy v oblasti ICT pro rok 2022

 

-          začít plně využívat mobilní počítače typu tablet (iPad) napříč předměty

-          pokračovat v odborném růstu pedagogických pracovníků (možnost školení přes SITMP) se zvláštním zaměřením na program Sanako

-          vyhodnocovat praktickou využitelnost dalších ICT ve škole

 

 

Standardní pracovní prostředí žáků i učitelů

-          výuka práce s ICT je běžnou součástí práce školy, výuka předmětu Informatika 5. – 9. ročník (8. - 9. r. jako volitelný)

-          hlavní cíl: naučit žáky uživatelsky pracovat s ICT bez ohledu na konkrétní programové vybavení

-          žáci i pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci výuky a přípravy na ni pracovat s balíkem programů MS Office, být klientem elektronické pošty, mají stálý přístup k internetu a výukovým programům, pracují s interaktivní tabulí

-          veškeré programové vybavení je využíváno v souladu s licenčními ujednáními

-          pracovníci, žáci i rodiče se pohybují v prostředí "Školy OnLine"

 

 

Údaje o škole

 

Celkový počet žáků ve škole (k 1. 1. 2022)

355

     - z toho na 1. stupni

189

     - z toho na 2. stupni

166

Celkový počet pedagogických pracovníků

25

Počet tříd

17

 

 

Školení pedagogických pracovníků

 

-          důraz je kladen na využití interaktivní tabule ve výuce v systému Activboard (podporovat též individuální a skupinový trénink) a na práci s tablety iPad

-          dále individuálně dle zájmu zaměstnanců a finančních možností organizace (nabídka Centra robotiky, Služby škole, KCVJŠ, NIDV)

 

 

Vybavení školy počítačovou technikou

 

 

Počet

přípojných

míst

Aktuální

počet

počítačů

Stav

2022

/leden/

Stav

2022

/výhled/

Finanční

zajištění

Učebna informatiky

32

25

25

25

 

- rozpočet školy

- případně dary

 

 

 

Kmenové učebny

88

17

17

17

Odborné učebny

18

2

2

2

Kabinety

38

11

11

11

Vedení školy

14

4

4

4

Další místnosti (ŠD, ŠJ)

34

4

4

4

Odloučená pracoviště (MŠ)

18

1

1

1

 

 

Přehled používaného softwaru a předpokládaných investic 2021/2022

 

Druh software

současný stav

Operační systémy

MS Windows 10 Education

Textové editory

MS Word 2019

Tabulkové editory

MS Excel 2019

Grafické editory

Inkscape, Gimp, Zoner Callisto 5, Zoner Gif Animator 5

Editory prezentací

MS Power Point 2019

Internetové prohlížeče

MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox

Tvorba 3D objektů a animací

Blender

Klienti elektronické pošty

MS Outlook 2019

Antivirová ochrana

Microsoft Defender

Výukové aplikace

Seznam k nahlédnutí v Knihovně aplikací

Nahrávací software

Cubase

Notační program

MuseScore, Sibelius 6

DTP programy

MS Publisher 2019

Online úložiště

MS OneDrive, Google disk

 

Předpokládané investice: výukové programy dle aktuálních potřeb, interaktivní sety (výměna potřebných)

 

 

Počítačová síť a způsob připojení na internet

-          připojení k městské datové optické síti (včetně rozšíření)

-          technologie optického vlákna

Služba

Hodnota

Rychlost

1000/1000 Mbps

Agregace

1:1

Veřejné IP adresy

NE

Neomezený přístup na internet

ANO

Oddělení VLAN (pedagog, žák)

ANO

QoS (vzdálená správa)

ANO

Filtrace obsahu

ANO

Antispam

ANO

Antivir

ANO

 

Zajišťované serverové služby

 

-          způsob zajištění správy sítě: SIT města Plzně

-          používané servery:

·          Terminálové: Windows server 2012 R2, Windows server 2019

·          Souborové a další: Windows server 2012 R2, Windows server 2016, Windows server 2019

·          Škola Online: Windows server 2016

-          řízení přístupu všech stanic k internetu včetně možnosti blokovat vybrané stránky

-          antivirová ochrana celé sítě

-          vyhrazený diskový prostor pro pedagogické pracovníky i žáky

-          intranet – dostupnost základních dokumentů školy

 

Další technika

 

Tiskárny – 12 kusů, z každého připojeného PC lze tisknout

Multifunkční zařízení – 3 kusy (ředitelna)

Interaktivní tabule – 19 kusů

Dataprojektory – 16 kusů

Reproduktory – učebna přírodopisu, 4. A, žákovská kuchyně, 6. A, 6. B, 7. B

 

 

Prezentace školy na internetu

 

-          škola má vlastní webové stránky (www.zs17.plzen-edu.cz)

-          plán do konce roku 2020:

·          provádět pravidelnou aktualizaci obsahu

·          zapojit žáky i pedagogy do obsahové prezentace školy na internetových stránkách

·          rozvíjet redakční systém webových stránek (včetně MŠ)

-          projekt „Škola OnLine“

 

Podíl ICT na informačním systému školy

Pro pedagogické pracovníky

-          dostupnost údajů školské matriky elektronickou cestou, její rozšíření a správa - dodržení zákona o ochraně osobních údajů

-          neomezená komunikace po síti

-          zpřístupnění informací na chráněné části intranetu

-          nabídka výukového SW

Pro žáky

-          podíl na obsahu webových stránek

-          přístup k elektronické poště

-          přístup do Školy OnLine

-          přístup do MS Teams

Pro rodiče

-          komunikace prostřednictvím elektronické pošty

-          přístup do Školy OnLine

 

 

V Plzni dne 9. 1. 2022                       Zpracovali:      ředitelka školy: Mgr. Zuzana Houdková

 metodik ICT: Mgr. Viktor Fiedler

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz Blog školní družiny
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack