17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

PŘIJETÍ DÍTĚTE

Vážení zákonní zástupci,

 

dovolte, abych Vás informoval o postupu, který následuje po podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. O přijetí uchazeče rozhodne škola ve správním řízení.

 

             Před vydáním rozhodnutí můžete v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, osobně nahlédnout do spisu, který je založen ve věci přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání, a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v ředitelně školy v pondělí 20. dubna 2020 v době od 9,00 hod. do 16,00 hod., pouze však po předcházející telefonické domluvě.

 

Seznam přijatých uchazečů bude pod přidělenou spisovou značkou (těm z vás, kteří jste si žádost o přijetí stáhli z našich webových stránek zašleme spisovou značku elektronicky) zveřejněn ve vývěsce před školou a na webových stránkách (zs17.plzen.eu) od pondělí 27. dubna 2020. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby po dobu minimálně 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená.

 

Vzhledem k letošní výjimečné situaci (nouzový stav) Vám bude písemné Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání vydáno až na informativní schůzce zákonných zástupců, se kterou počítáme v červnu.

 

Po zveřejnění seznamu přijatých byste měli řádně vyplnit a podepsat „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku“ a v případě zájmu též „Přihlášku ke stravování v ZŠ Malická 1“ a „Přihlášku do školní družiny“. Všechny tři dokumenty jsou ke stažení na našich webových stránkách v sekci „Tiskopisy“.

 

POZOR! Vzhledem k výjimečné situaci Vám nabízíme možnost, odevzdat nám i tyto tiskopisy již nyní společně s žádostí o přijetí, a to datovou zprávou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, případně osobně ve škole.

 

Děkujeme za spolupráci.

 

Vedení školy

 

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitel školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
Fax:378 028 510
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack