17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

NOVÉ INFORMACE K ZÁPISU

Vážení zákonní zástupci předškoláků,

            dovolte mi, abych vás seznámil s průběhem zápisu žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva opatření týkající se organizace zápisů k povinné školní docházce, jehož cílem je snaha co nejvíce omezit osobní kontakty v době epidemie a urychlit průběh zápisu. Proto v dubnu proběhne pouze formální část zápisu (tedy předání dokumentace) bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

V naší škole bude průběh následující:

 

1.      Vyzvednutí přihlášky:

Přihlášku (žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) si zákonný zástupce v termínu 31. 3. – 3. 4. 2020 stáhne z webových stránek školy (v sekci Tiskopisy - 1. ROČNÍK) nebo fyzicky vyzvedne ve vestibulu školy denně v době od 9,00 hod. do 15,00 hod. Pro zájemce o odklad nástupu k plnění povinné školní docházky o jeden školní rok bude připravena i tato žádost.

 

2.      Odevzdání přihlášky a dalších dokumentů:

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku poté v termínu 3. 4. – 7. 4. 2020 odevzdejte zpět do školy jedním z následujících způsobů:

a)        do datové schránky školy (ID:7wtmv3p)

b)        e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (škola@zs17.plzen-edu.cz) – pokud byste poslali e-mail bez elektronického podpisu, je třeba ho přijít co nejdříve podepsat do školy!!!

c)        poštou (na adresu 17. ZŠ a MŠ Plzeň, Malická 1, 301 00 Plzeň s termínem podání – podací razítko nejpozději do 6. 4. 2020)

d)        osobní podání ve škole (vhození do označené schránky ve vestibulu školy)

 

Obdobně budete postupovat i v případě žádosti o odklad, která by měla být doplněna i doporučujícími vyjádřeními školského poradenského zařízení a dětského lékaře.

 

3.      Přijetí dítěte:

Abychom vás nyní nezahltili velkým množstvím informací, tak vše podstatné na toto téma se dozvíte v příští webové aktualitě v sekci Zápisy do ZŠ.

 

 

V případě nějakých dotazů nás můžete kontaktovat na výše uvedených telefonních číslech či e-mailem. Děkuji vám za spolupráci.

 

 

 S pozdravem Mgr. Bohdan Franc, ředitel školy

 

 

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitel školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
Fax:378 028 510
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack