17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Termín:      středa 7. 4. a čtvrtek 8. 4. 2021 od 14,00 hod. do 17,00 hod.

Pozor – je třeba se elektronicky přihlásit na vybraný den a čas!

(bližší informace s přihlašováním budou následně v březnu na našich webových stránkách)

 

Místo:        1. patro ZŠ, Malická 1 

 

Požadované dokumenty:        rodný list dítěte

                                               občanský průkaz zákonného zástupce

 

 

Kritéria pro přijímání dětí:

1.     Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Plzeň 1

2.     Děti z jiných obvodů města Plzně

3.     Děti s místem trvalého pobytu mimo Plzeň

U všech kritérií budou upřednostňovány děti, jejichž sourozenci již docházejí a nadále budou docházet do 17. ZŠ a MŠ Plzeň.

Při větším počtu zájemců s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Plzeň 1 než je kapacita školy, bude o přijetí do 1. ročníku rozhodovat los. (Nepředpokládáme!).

Kritériem není čas příchodu k zápisu!

 

Průběh zápisu:    cca 20 – 30 minut

a)    formální část:

vyplnění a kontrola dokumentace

b)    motivační část:

rozhovor s dítětem

 

Upozornění:

Pokud byste se nemohli ze závažných důvodů zápisu v daném termínu zúčastnit, telefonicky nebo e-mailem se objednejte na náhradní termín v pondělí 19. 4. 2021.

Nemůžete-li se přihlásit elektronicky, kontaktujte sekretariát školy (tel. č. 378 028 511)

 

 

 

Těšíme se na setkání s vámi!

 

 

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitel školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
Fax:378 028 510
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack