17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

Tiskopisy

Zde máte k dispozici tiskopisy:

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU - Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU - Informace k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU - Přihláška ke stravování v ZŠ Malická 1

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU - přihláška do školní družiny

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU - Žádost o odklad školní docházky

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU - Žádost o předčasný nástup do základního vzdělávání

Závazná přihláška pro žáka 17. ZŠ a MŠ Plzeň, Malická 1 

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Uvolnění žáka ze školní docházky do ZŠ

Uvolnění dítěte ze školní docházky do MŠ

Uvolnění žáka ze ŠD

Uvolnění žáka z vyučování

Uvolnění žáka z předmětu

Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu

Žádost o slovní hodnocení výsledků vzdělávání žáka

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Přihláška do školní družiny

Přihláška ke stravování v ZŠ Malická 1

Přihláška dítěte ke stravování v MŠ Křížkova 2

Přihláška dítěte ke stravování v MŠ Zručská cesta 4

Žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání

Čím budu?

Čestné prohlášení o očkování

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - MŠ

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - ZŠ 

Odchod žáka ze skupinového vzdělávání

Sešity a pomůcky na školní rok 2022/2023 - 1. stupeň

Sešity a pomůcky na školní rok 2022/2023 - 2. stupeň

Hodnotící dotazník

 Čestné prohlášení - Testování na přítomnost viru SARS-COV-2 

 Dny otevřených dveří pro žáky 9. ročníku

 

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitelka školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz Blog školní družiny
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack