Školská rada

Členové školské rady při 17. základní škole a mateřské škole Plzeň, Malická 1 na období 2018 – 2020

Zákonní zástupci žáků:

Zástupci pracovníků:

Zástupci zřizovatele: