Další organizace a instituce

Pedagogicko psychologická poradna v Plzni
Částkova 78
Plzeň
č. telefonu 377 468 124

Středisko výchovné péče Plzeň
Karlovarská 67
Plzeň
č. telefonu 377 536 459