17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

Školní jídelna

Školní jídelna

Školní jídelna s denní kapacitou 418 jídel se nachází v suterénu hlavní budovy v Malické 1 s odloučeným pracovištěm v mateřské škole Zručská cesta 4.

Jídelna zajišťuje školní stravování pro žáky školy, závodní stravování pro zaměstnance a v doplňkové činnosti též stravování pro veřejnost.

Provozní doba:
veřejnost:11,00 – 11,30 hod.
žáci a zaměstnanci:11,40 – 14,00 hod.

vedoucí školní jídelny:

 

paní Ivana Hulcová, tel. 378 028 521

hulcovaiv@zs17.plzen-edu.cz

 

Vnitřní řád školní jídelny

Základním dokumentem, který upravuje režim provozu školní jídelny včetně postavení zaměstnanců a strávníků, podminky hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví, je Vnitřní řád školní jídelny.
 

Jídelníček

Jídelníček přináší menu školní jídelny vždy pro dva následují týdny.

Ceník obědů školní jídelny

děti MŠ

2 – 6 let

38,-- Kč

děti MŠ

 

7 let

42,-- Kč

žáci ZŠ

7 – 10 let

27,-- Kč

žáci ZŠ

11 – 14 let

29,-- Kč

žáci ZŠ

15 let

30,-- Kč

 Počítáno ve skupině věku, který žák dosáhne ve školním roce.  

cizí strávníci

 

79,-- Kč

 Inkasní platby vždy 20. den v měsíci (jedná se o zálohu na příští měsíc!).

 

Způsob platby:

inkasem pro účet č.  4838440227/0100  (bez variabilního symbolu) – limit platby 1.000,-- Kč pro 1 strávníka.

Při platbě stravného na účet musí být v kolonce „Informace pro příjemce“ uvedeno jméno strávníka, kterému má být připsána platba na stravovací kartu.

 

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitel školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
Fax:378 028 510
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack