Školní družina

Školní družina

Školní družina s kapacitou 150 žáků se nachází v přízemí hlavní budovy v Malické 1. V současné době je v provozu 5 oddělení.

Družina zajišťuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost pro žáky 1. stupně ZŠ. Vzdělávání probíhá dle školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

ranní:

6,00 – 7,40 hod.

odpolední:

11,40 – 16,30 hod.

I. oddělení:

paní vedoucí vychovatelka Ladislava Feďová,

tel. 378 028 522

fedovala@zs17.plzen-edu.cz

II. oddělení:

slečna vychovatelka Petra Sýkorová, DiS.,

tel. 378 028 522  

sykorovape@zs17.plzen-edu.cz

III. oddělení:

slečna vychovatelka Nikola Dufková,

tel. 378 028 522

dufkovani@zs17.plzen-edu.cz

IV. oddělení:

paní vychovatelka Irena Popová,

tel. 378 028 522

popovair@zs17.plzen-edu.cz

V. oddělení:

slečna vychovatelka Mgr. Tereza Plicová,

tel. 378 028 522

plicovate@zs17.plzen-edu.cz

pan vychovatel Tomáš Janouškovec,

tel. 378 028 522

janouskovecto@zs17.plzen-edu.cz

Školní vzdělávací program

Vlastní zájmové vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu "Kdo si hraje, nezlobí", s jehož zkrácenou verzí se můžete seznámit na následujících stránkách. Plné znění je v tištěné formě k dispozici v kanceláři školy.
 

Vnitřní řád školní družiny

Základním dokumentem, který upravuje režim provozu školní družiny včetně postavení pedagogických pracovníků, podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí i jejich zákonných zástupců, pravidla jejich vztahů s pedagogickými pracovníky, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí i podmínky zacházení s majetkem, je Vnitřní řád školní družiny.