17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ PŘED NÁVRATEM DO ŠKOLY

Vážení rodiče,

před návratem přihlášených žáků 1. - 5. ročníku do školy v pondělí 25. 5. 2020 dohlédněte na to, aby byly vaše děti vybaveny dvěma podepsanými tiskopisy (viz Aktuality 18. 5. - bez podepsaného čestného prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění nemohou být žáci vpuštěni do školy!) a také pomůckami na vyučování (učebnice, sešity, penál, žákovská knížka). Dopolední blok bude totiž vždy složen ze 4 vyučovacích hodin, které budou většinou kopírovat letošní rozvrh hodin na příslušný den. Více se žáci dozví od svých třídních učitelek v pondělí 25. 5. Tak na viděnou!

 

Vedení školy

 

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitel školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
Fax:378 028 510
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack