17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOL OD 12. 4. 2021

Vážení zákonní zástupci,  

jak jistě z médií víte, začne v pondělí 12. dubna 2021 první fáze návratu dětí do škol, která se týká pouze žáků 1. stupně, tj. 1. – 5. ročníku, a to v týdenních rotacích celých tříd.

 

V týdnu od 12. 4. 2021 nastoupí do školy:

·         prezenčně:      třídy 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B

·         distančně:       třídy 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A

 

V týdnu od 19. 4. 2021 nastoupí do školy:

·         prezenčně:      třídy 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A

·         distančně:       třídy 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B

 

Žáci 2. stupně se nadále vzdělávají distanční formou. S jejich nástupem do školy se počítá v druhé fázi.

Bližší informace k rozvrhu budou zveřejněny na webových stránkách nejpozději v pátek 9. 4. 2021. I nadále není umožněna výuka zpěvu a tělesné výchovy. Hudební výchova bude vyučována v teoretické rovině (např. poslech), tělesná výchova bude realizována v podobě tematických vycházek.

Školní družina funguje pro prezenčně vzdělávané žáky při dodržení homogenity tříd

Školní jídelna je nadále v provozu. Žáci v prezenční výuce mají možnost se stravovat ve školní jídelně a mají automaticky přihlášené obědy (kdo nebude mít o oběd zájem, musí si jej odhlásit). Žáci v distanční výuce mají možnost stravování pouze přes výdejní okénko.

Pro prezenčně vzdělávané žáky platí následující režimová opatření:

- neinvazivní antigenní testování 2x týdně (pondělí a čtvrtek), pokud zákonný zástupce nesouhlasí s testováním svého dítěte, omluví absenci třídnímu učiteli

- zdravotnická obličejová maska (chirurgická rouška nebo respirátor) splňující standardy MO MZd

 

Škola zajišťuje zpřísněná hygienická a režimová opatření.

 

Děkujeme všem za vstřícnost a spolupráci.

Mgr. Lenka Korpová, ředitelka školy

 

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitel školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
Fax:378 028 510
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack