17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

INFORMACE K ORGANIZACI A TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 12. 4. 2021

Vážení zákonní zástupci,

na základě rozhodnutí vlády se v pondělí 12. 4. 2021 vrátí žáci 1. stupně do škol. Posílám vám informace k testování a podmínkám návratu dětí do školních lavic. Jsem přesvědčena, že pedagogové školy vytvoří pro žáky bezpečné prostředí, tak aby návrat k výuce byl pro děti co nejsnazší. Výuka 1. – 5. ročníku bude od 12. dubna 2021 probíhat rotačně prezenční a distanční formou. Při prezenční výuce (žáci jsou přítomni ve škole) i distanční výuce bude stejné rozvržení začátku vyučovacích hodin, rozvrh naleznete na webových stránkách v sekci Aktuality – Rozvrhy „Střídavka“.  Informace k provozu školní družiny od 12. 4. 2021 naleznete na webových stránkách – Družinový blog.

 

Prezenční výuka od 12. 4. 2021 (přítomnost žáků ve škole) začíná vyučování v 8,00 hod. – 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B

Do školy budou žáci přicházet přes šatny, tady se přezují, uloží své věci do šatny či šatních skříněk a pak odchází do svých kmenových tříd. Vyučování bude probíhat dle rozvrhu, který najdete na stránkách v sekci Aktuality – Rozvrhy „Střídavka“.

 

Distanční výuka od 12. 4. 2021 (nepřítomnost žáků ve škole) – 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A

Výuka bude organizována podle rozvrhu „online výuka“. Rozvrhy najdete stránkách v sekci Aktuality – Rozvrhy „Střídavka“.

 

Důležité upozornění

Žáci jsou povinní mít po celou dobu vyučování a pohybu v prostorách školní budovy vlastní ochranné pomůcky dýchacích cest – respirátory nebo roušky splňující dané hygienické normy. Stejná opatření platí i při pobytu ve školní družině. Do školy se vrací děti, které aktuálně nevykazují příznaky nákazy a 

-          prodělaly onemocnění Covid-19 a jsou v 90denní lhůtě od prvního pozitivního testu (prokazuje se 1. den návratu lékařskou zprávou nebo potvrzením od lékaře nebo zprávou z laboratoře)

-          mají aktuálně platný test provedený na odběrovém místě (RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2) ne starší 48 hodin (prokazuje se potvrzením o negativním testu)

-          budou se ve škole 2x týdně testovat antigenními testy

 

 

Testování

Žáci v prezenční výuce budou pravidelně testování antigenními testy na přítomnost COVID – 19 dvakrát týdně. Jedná se o antigenní test SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test  tzv. LEPU test. První test bude vždy první den prezenční výuky v daném týdnu, další test ve čtvrtek. V případě, že dojde k odmítnutí testování nebude možná přítomnost žáka při prezenční výuce a žák se bude individuálně vzdělávat doma. Od vyučujícího obdrží úkoly a cvičení, které vypracuje a následně odevzdá. Vzdělávání takového žáka nebude probíhat distanční formou.  

Ø  Pedagogové dětem vysvětlí a případně na sobě také ukážou, jak s testem pracovat. Odběr vzorku probíhá samo odběrem (vatová tyčinka v přední části nosu) pod dohledem učitele. Testování zvládne každý.

Ø  Žák může natrénovat odběr vzorku doma😊

Ø  Pouze ve výjimečných případech bude umožněna přítomnost zákonného zástupce. O této skutečnosti bude informováno vedení školy. „Třetí“ osoba nebude vpuštěna do tříd, aby nedocházelo k rizikovému kontaktu asistujících osob s ostatními žáky.

Ø  Testování žáků proběhne vždy 1. vyučovací hodinu. V případě nepřítomnosti bude test proveden ihned po příchodu žáka do školy.

 

Negativní test

Žák se účastní prezenční výuky.

 

Pozitivní test

Žák s pozitivním testem bude ihned izolován od ostatních žáků. Neprodleně bude informován zákonný zástupce, dítě si ve škole vyzvedne s potvrzením o pozitivním testu. Zákonný zástupce informuje svého lékaře, od kterého obdrží žádanku na PCR test. O výsledku RT-PCR testu bude informovat třídního učitele, který následně informuje vedení školy. V případě pozitivního RT-PCR testu zašle škola jmenovitý seznam žáků, kteří byli v kontaktu s daným žákem, jenž měl RT-PCR pozitivní test. O případné karanténě celé třídy bude rozhodovat hygienická stanice. V případě karantény třídy při prezenční výuce přechází celá třída na distanční výuku podle rozvrhu pro distanční výuku – sekce Aktuality – Rozvrh „Střídavka“.

 

Stravování

Pro žáky v prezenční výuce je zajištěno stravování ve školní jídelně. Žáci v prezenční výuce mají automaticky přihlášený oběd. Pro všechny žáky v distanční výuce budou jídla vydávána pouze do jídlonosičů přes výdejní okénko. V distanční výuce si žák odběr jídla přihlašuje sám u vedoucí školní jídelny.

 

Nesouhlas zákonného zástupce s režimovými opatřeními

Škola bude respektovat rozhodnutí rodičů. Bez splnění režimových opatření je nepřípustný návrat dítěte do školy. Neúčast dítěte se bude evidovat jako omluvená absence. Škola v tomto případě nemá povinnost zajistit distanční výuku.  

 

2. stupeň – výuka žáků 6. – 9. ročníku od 12. 4. 2021

Žáci 6. – 9. ročníku mají do odvolání i nadále distanční formu vzdělávání dle stávajícího zveřejněného rozvrhu pro distanční výuku.

Vedení školy informuje žáky 5., 7. a 9. ročníků o povinnostech vyplývajících z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání. Žáci jsou povinni podstoupit test na přítomnost (antigenu) viru SARS-CoV 2 před přijímacími zkouškami ke vzdělávání ve střední škole a předložit negativní výsledek testu. Pokud bude mít pozitivní výsledek testu, má právo na náhradní termín. Pokud uchazeč testování na covid – 19 odmítne, nebude mít právo na náhradní termín. (Blíže viz mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání.)

            Děkuji za spolupráci a v případě nejasností se na mě můžete kdykoliv kontaktovat (č. tel. 378 028 511, 602 115 344).

 

TESTUJEME SE, ABY VE ŠKOLE BYLO BEZPEČNO

 

Mgr. Lenka Korpová

    ředitelka školy

 

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitel školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
Fax:378 028 510
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack