17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

HÝBEME SE NA OBRAZOVCE

Dne 13. 4. 2021 se v prostředí MS Teams 17. ZŠ a MŠ Plzeň, Malická 1 uskutečnila, v pořadí druhá, online hodina tělesné výchovy pod vedením Bc. Tomáše Janouškovce. Tématem a naplní této vyučovací jednotky byl rozvoj silových schopností, a to především síly explozivní, pomocí cviků s vahou vlastního těla. Na úvod bylo provedeno zapracování organismu formou dynamického strečinku, následoval kruhový trénink zaměřený na výbušnou sílu a na závěr hodiny byl zařazen statický strečink a několik cviků ze zdravotní tělesné výchovy na posílení páteřních svalů. Při každém cviku bylo žákům vždy vysvětleno, jaké svalové skupiny jsou právě zapojeny a proč. Tím byla v hodině zastoupena i mezipředmětová souvztažnost, a to mezi tělesnou výchovou a přírodopisem, v jehož rámci je anatomie lidského těla vyučována.

Této online hodiny se zúčastnilo přes 140 žáků, kteří společně již podruhé cvičili za obrazovkami svých počítačů, tabletů a mobilních telefonů. Oproti předchozí hodině byli žáci druhého stupně rozděleni do dvou „vysílacích“ časů a skupin, došlo tím ke zkvalitnění přenosu, možnosti lepší korekce žáků a individuálnějšímu přístupu ze strany vyučujícího.  

Jsem moc rád, že se nám online hodiny TV daří uskutečnit a poskytnout tak žákům řízenou fyzickou aktivitu. Věřím, že se kvalita online přenosu stále posouvá vpřed a bude o ni i nadále velký zájem.

Všem spolupracujícím žákům bych rád touto cestou poděkoval a popřál jim i jejím blízkým pevné zdraví!


Bc. Tomáš Janouškovec

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitel školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
Fax:378 028 510
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack