17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ

Hodnocení prospěchu ve všech předmětech bude jako obvykle vyjádřeno známkou. Základem hodnocení je práce žáků při prezenční výuce do uzavření školy 11. 3. 2020, přihlížet budeme též ke snaze a kvalitě plnění úkolů při výuce na dálku (zohledněny budou technické možnosti jednotlivých žáků) a také při skupinovém vyučování na 1. stupni a při konzultacích na 2. stupni.

            Také hodnocení chování bude vyjádřeno známkou. Hodnoceno bude období do 11. března a také při skupinovém vzdělávání a konzultacích. Počet omluvených (případně neomluvených) hodin bude stanoven pouze za období do 11. března.

            Celkové hodnocení bude vyjádřeno slovně (prospěl s vyznamenáním, prospěl, neprospěl).

 

Vedení školy

 

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitel školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
Fax:378 028 510
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack