17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče,

přinášíme vám informace k zahájení školního roku 2020/2021, včetně přijatých opatření k zajištění bezpečnosti všech účastníků předškolního vzdělávání:

 

Zahájení školního roku 2020/2021 – 1. 9. 2020 v plném rozsahu bez omezení.

 

Rozdělení dětí do tříd – zveřejněno na vstupních dveřích.

Příchod dětí – 6,30 – 8,00 hodin

Odchod dětí – po obědě 12,00 – 12,15 hodin

                        po odpoledním odpočinku 14,30 – 16,00 hodin

 

Do prostoru šatny bude povolen vstup pouze 1 dospělé osobě s dítětem. Pobyt v šatně (převlékání) bude omezen na dobu nezbytně nutnou.

Předání dítěte učitelce proběhne v prostoru mezi šatnou a třídou, dospělé osobě nebude povolen vstup do třídy.

Nově nastupujícím dětem nebude umožněn pobyt s dospělou osobou ve třídě, adaptační program bude možno individuálně dohodnout po kratších časových úsecích s třídní učitelkou.

Ve třídách se budou děti pohybovat bez roušek či jiných ochranných prostředků, režim dne bude probíhat standardně (volné hry, řízená činnost, pobyt venku, odpolední odpočinek, volné hry) bez omezení. Stravování dětí bude probíhat v plném rozsahu bez omezení (2x svačina, oběd, pitný režim po celý den).

Celodenně bude věnována zvýšená pozornost hygieně (časté mytí rukou antibakteriálním mýdlem, pravidelné větrání uzavřených prostorů, průběžný úklid dezinfekčními prostředky).

Přijímání dětí do MŠ – pouze bez příznaků jakékoliv nemoci, v případě zhoršení zdravotního stavu v průběhu dne bude dítě izolováno, zákonný zástupce bude neprodleně telefonicky informován a vyzván k okamžitému vyzvednutí dítěte z MŠ. Podrobné informace o ochraně veřejného zdraví v rámci MŠ obdrží každý v den nástupu.

Věříme, že společnými silami se nám podaří udržet prostory MŠ bezpečné, vhodné ke vzdělávání i pro příjemný pobyt dětí v kolektivu.

 

 

Vedení školy a pracovnice MŠ

 

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitel školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
Fax:378 028 510
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack