17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

INFORMACE O HYGIENICKÝCH OPATŘENÍCH

Vážení rodiče,

v souvislosti se zahájením nového školního roku vás informujeme o hygienických opatřeních přijatých na základě doporučení ministerstev školství a zdravotnictví.

Vzhledem k tomu, že stále nedošlo k útlumu a vymizení pandemie onemocnění COVID-19, je nutné neustále sledovat aktuální informace, které se mění dle epidemiologické situace. O zpřísněných opatřeních budou vždy zákonní zástupci předem informováni.

Hlavní pravidla jsou již nastavena a musí být dodržována:

·         Do mateřské školy je přijato pouze zcela zdravé dítě, to znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo horečka, a to i samostatně, nejen v kombinaci).

·         Do mateřské školy není povoleno vstupovat osobám, které vykazují známky infekčního onemocnění dýchacích cest (tím je myšlena také osoba, která dítě přivádí).

·         V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován zákonný zástupce, který je povinen si pro dítě přijít v co možná nejkratším časovém úseku. Do té doby bude dítě izolováno od ostatních pod dohledem dospělé osoby. Prosíme všechny zákonné zástupce, aby mateřské škole poskytli aktuální telefonický kontakt, na který se vždy dovolají.

·         U dětí, které trpí projevy alergické rýmy a kašle je nutno donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu.

·         Před vstupem do třídy si každé dítě za pomoci personálu mateřské školy umyje ruce vodou a mýdlem. Ve škole se pak pohybuje bez roušky.

 

 

Děkujeme za spolupráci.

                                                                                                          Vedení školy

 

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitel školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
Fax:378 028 510
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack