17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

115. výročí založení školy

Vážení rodiče, současní i bývalí žáci a zaměstnanci, přátelé školy,

 

v říjnu 2017 uplynulo 115 let od významného mezníku roudenského školství. Historie naší školy začíná už rokem 1896, kdy výnosem č. 35165 povolila Zemská školní rada rozdělení obecné školy chlapecké v severním obvodě Pod Saským mostem na dvě školy – I. a II. obecnou školu chlapeckou v severním obvodě. S rostoucím počtem žáků vzrůstala nutnost zřídit novou školní budovu. Pro stavbu školní budovy bylo vyhlédnuto místo na Karlovarské třídě (v současnosti Malická 1). Dne 5. října 1902 pak byla vysvěcena a otevřena nová školní budova. Ta se během krátké doby stala a vyhledávanou a známou po celém městě.

Sto patnáct let představuje v životě školy desítky generací žáků, kteří přicházeli jako prvňáčci, nesmělí, ale zvědaví, a po letech každodenního úsilí odcházeli připraveni pro nejrůznější povolání či další studia.  Vedle žáků – absolventů naší školy musíme vzpomenout na obětavé a nadšené učitele, výchovné pracovníky i provozní zaměstnance, neboť oni to byli a jsou, kteří působili na charakter a osobnost každého jednotlivého žáka, předávali veškeré svoje vědomosti v jeho prospěch, vytvářeli charakteristické klima a prostředí naší „sedmnáctky“. Po řadě změn a řadě názvů v historii školy přebírá štafetu dnešní spojená 17. základní škola a mateřská škola. O tradici školy se postarali naši předkové, o současné dobré jméno se musíme postarat my sami. Věříme, že se nám to i díky vám společně podaří.  

 

Mgr. Bohdan Franc a Mgr. Lenka Korpová

 

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitel školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
Fax:378 028 510
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack